Anderssen Psykologtjenester

Psykolog for alle, samtaler på nett og i egne lokaler i Verdal.

Hos Anderssen Psykologtjenester finner du et bredt utvalg tjenester som kan passe de fleste. Du kan få vanlige individualsamtaler og du kan få veiledning, enten individuelt, i gruppe eller som foreldre. Jeg kan også hjelpe deg med utfordringer i parforhold/familien.

Anderssen psykologtjenester AS - Psykolog for alle, samtaler over nett og i egne lokaler i Verdal. 

Terapi på nett Tilpasset for din hverdag

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nettet, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt til ansikt. Jeg forsøker så langt det lar seg gjøre å tilby alle tjenester over nett.

Jeg benytter videoprogrammet Whereby.

Ingen nedlastinger, ingen pålogginger, ingen problemer. For stasjonær og mobil. Løsningen er kryptert og er derfor helt sikkert for deg og dine opplysninger.

Terapi på nett passer for de som...

Har lang reisevei til psykologkontor

Ikke kan være borte lenge fra jobb

Har en jobb som innebærer mye utenlandsreiser

Jobber eller studerer i utlandet

Har fysiske begrensninger

Har en tilstand som innebærer smittefare for andre

Ønsker å kombinere oppmøte med videokonsultasjon

Psykologtjenester i Verdal

Tjenester Psykologtjenester som passer de aller fleste

Individualsamtaler

Med ulike metoder slik at tilnærmingen blir tilpasser deg og ditt mål.

Parsamtaler

Det kan være nyttig med en samtale med en objektiv part, som ikke velger side.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning har som mål å styrke foreldrene i foreldrerollen.