Priser og vilkår

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Oppfølgingen må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere. Det er mulighet til å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring.

Priser pr. tjeneste 2021/2022

Jeg tilbyr individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og foreldreveiledning.

Samtale 45 min

1300 kr

Samtale 90 min

2500 kr

Parsjekk

4900 kr
Les mer 

Vilkår ved bestilling/avbestilling 2021/2022

Uteblivelse/avbestilling

Avbestilling av timeavtale må skje senest kl 12.00 to virkedager før timeavtalen. Årsaken til dette er for å gi nok tid til å kunne tilby den timen til andre som venter. Dersom du ikke avbestiller timen innen fristen, må timen betales i sin helhet, uavhengig av årsak. Avbestilling må skje enten via telefon/sms eller e-post.

Taushetsplikt

All informasjon som blir mottatt om deg eller andre er omfattet av taushetsplikten som psykologer er underlagt. I enkelte tilfeller har helsepersonell opplysningsplikt til offentlige instanser for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Journalføring

Psykologisk behandling medfører journalplikt. Du har rett til innsyn i din journal. Du har også rett til epikrise etter endt behandling.

Betaling

Timer betales fortløpende. Jeg har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Jeg tar i mot pasienter med helseforsikring. Ta i tilfelle med forsikringsbevis og betalingsinformasjon til første time.