Priser og vilkår

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Oppfølgingen må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere. Det er mulighet til å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring.

Priser pr. tjeneste 2024

Jeg tilbyr individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og foreldreveiledning.

Samtale 45 min

1300 kr

Samtale 90 min

2500 kr

Parsjekk

4900 kr
Les mer 

Vilkår ved bestilling/avbestilling 2024

Uteblivelse/avbestilling

Avbestilling av timeavtale må skje senest kl 12.00 to virkedager før timeavtalen. Årsaken til dette er for å gi nok tid til å kunne tilby den timen til andre som venter. Dersom du ikke avbestiller timen innen fristen, må timen betales i sin helhet, uavhengig av årsak. Avbestilling må skje enten via telefon/sms eller e-post.

Taushetsplikt

All informasjon som blir mottatt om deg eller andre er omfattet av taushetsplikten som psykologer er underlagt. I enkelte tilfeller har helsepersonell opplysningsplikt til offentlige instanser for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Journalføring

Psykologisk behandling medfører journalplikt. Du har rett til innsyn i din journal. Du har også rett til epikrise etter endt behandling.

Betaling

Timer betales fortløpende. Jeg har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Jeg tar i mot pasienter med helseforsikring. Ta i tilfelle med forsikringsbevis og betalingsinformasjon til første time.