Om meg Psykologspesialist
Åse Anderssen

Hos Anderssen Psykologtjenester finner du et bredt utvalg tjenester som kan passe de fleste. Du kan få vanlige individualsamtaler og du kan få veiledning, enten individuelt, i gruppe eller som foreldre. Jeg kan også hjelpe deg med utfordringer i parforhold/familien.

Psykologspesialist Utdanning og erfaring

UTDANNING

Åse er utdannet ved Bond University, Australia og Københavns Universitet, Danmark. Hun er spesialist i både klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk voksenpsykologi.

Begge spesialistutdanningene er tatt gjennom Institutt for aktiv psykoterapi. Åse har over 13 års erfaring med utredning og behandling i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Fordypning innen:

Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Klinisk voksenpsykologi

Åse Anderssen

ERFARING

Fra BUP har Åse erfaringer fra de fleste områdene, fra sped- og småbarn til ungdom, med utredning og behandling av de ulike psykiatriske diagnosene som kan oppstå i barne- og ungdomsårene. Åse var med å etablere og utvikle sped- og småbarnsteamet og Familieambulatoriet ved Sykehuset Levanger.

Fra Klinikk for psykisk helsevern og rus for voksne ved Sykehuset Levanger har hun erfaring fra å jobbe i allmennpsykiatrisk sengepost, allmennpsykiatrisk poliklinikk, akuttpsykiatrisk sengepost og alderspsykiatrisk poliklinikk. Hun var her med på å opprette DBT-teamet.

HJELPER DEG MED UTFORDRINGER I LIVET

Det er ikke uvanlig at man strever i ulike faser i livet, at livet i perioder byr på store utfordringer. Jeg tar i mot personer som har et ønske om hjelp i slike situasjoner.

I samtaler med meg bygger jeg på min erfaring fra ulike teoretiske perspektiver og finner sammen med deg ut den retningen som passer den enkelte best.

Hos Anderssen Psykologtjenester finner du et bredt utvalg tjenester som kan passe de fleste. Du kan få vanlige individualsamtaler og du kan få veiledning, enten individuelt, i gruppe eller som foreldre. Jeg kan også hjelpe deg med utfordringer i parforhold/familien.