Tjenester Psykologtjenester som passer de fleste

Hos Anderssen Psykologtjenester finner du et bredt utvalg tjenester som kan passe de fleste. Du kan få vanlige individualsamtaler og du kan få veiledning, enten individuelt, i gruppe eller som foreldre. Jeg kan også hjelpe deg med utfordringer i parforhold/familien.

Generelle tjenester Individuelle samtaler og selvhjelp

INDIVIDUALSAMTALER

Jeg tilbyr individualsamtaler for voksne. Jeg jobber såkalt integrativt, hvor jeg benytter ulike metoder slik at tilnærmingen blir tilpasser deg og ditt mål. I første time kartlegges problemet du opplever at du har. Vi jobber med hva som skal være målsetting og hvordan målet skal nås

VEILEDNING

Jeg tilbyr veiledning, enten individuelt eller i gruppe for, psykologer som er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi eller klinisk barne- og ungdomspsykologi. Veiledning forgår etter retningslinjer fra Norsk Psykologforening.

SELVHJELPSPROGRAMMER

Selvhjelpskursene er laget av psykolog og forsker Magnus Nordmo med støtte fra Extrastiftelsen. Selvhjelpskursene er gratis og dekker mange av de vanligste psykiske plagene.

DETTE KAN PASSE FOR DE SOM SLITER MED:

Søvnvansker

Depresjon

Ulike former for angst, som sosial angst, panikkangst, flyskrekk, helseangst og fobier.

Selvhjelpskursene kan være nyttige i seg selv, mens andre kan ha behov for støtte.

Tjenester for barn og familie Veiledning og samtaler i familien

FORELDREVEILEDNING

Foreldreveiledning kan variere fra enkelt timer til strukturert veiledning over flere ganger. Noen kan ha behov for støtte med utgangspunkt i utfordringer rundt mine, dine og våre barn, andre har behov for hjelp til håndtering av søskenkonflikter, mens andre har behov for veiledning rundt hvordan man snakker med barna om vanskelige tema.

FAMILIESAMTALE

Med familiesamtaler anerkjennes det at individet ikke lever isolert, men i et relasjonelt nettverk, og at dette nettverket påvirker hvordan man har det. Noen ganger oppstår det utfordringer innad i nettverket som det kan være nyttig å få hjelp til å løse. Dette kan for eksempel være konflikter mellom foreldre og voksne barn eller søskenkonflikt hos voksne. Andre ganger er det behov for hjelp til å søke støtte i nettverket eller hjelp til å fortelle om noe vanskelig. I en familiesamtale er målet å skape en trygg rammet slik at man kan snakke om det vanskelige.

Tjenester for par og samliv La oss takle utfordringene sammen

PARSAMTALE

Alle par har i perioder utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger blir konfliktene fastlåste og det er vanskelig å komme seg ut av dem. Det kan da være nyttig med en samtale med en objektiv part, som ikke velger side. I en parsamtale legges det til rette for at partene skal få drøfte det de opplever som utfordrende i en trygg atmosfære.

Psykologtjenester som passer de fleste
Bilde1

Par-sjekk

Par-sjekk gir innblikk i parforholdets styrker og utfordringer som typisk oppstår når man bor sammen over tid. Formålet med Par-sjekk er å styrke og vedlikeholde parforholdet i tide og over tid.