OM OSS

TERAPI PÅ NETT KAN PASSE FOR DEG SOM:

  • Har lang reisevei til psykologkontor
  • Ikke kan være borte lenge fra jobb

  • Har en jobb som innebærer mye utenlandsreiser

  • Jobber eller studerer i utlandet

  • Har fysiske begrensninger

  • Har en tilstand som innebærer smittefare for andre

  • Ønsker å kombinere oppmøte med videokonsultasjon

Jeg benytter videoprogrammet Confrere. Det er ende-til-ende kryptert. Du får til sendt en link på sms/e-post som du åpner i vanlig nettleser. Du identifiserer deg med BankID. Løsningen kan brukes på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nettet, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt til ansikt.

Jeg forsøker så langt det lar seg gjøre å tilby alle tjenester over nett.

TJENESTER

INDIVIDUALSAMTALER

Jeg tilbyr individualsamtaler for voksne . Jeg jobber såkalt integrativt, hvor jeg benytter ulike metoder slik at tilnærmingen blir tilpasser deg og ditt mål.

PARSAMTALER

Alle par har i perioder utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger blir konfliktene fastlåste og det er vanskelig å komme seg ut av dem. Det kan da være nyttig med en samtale med en objektiv part, som ikke velger side.

FORELDREVEILEDNING

Foreldreveiledning har som mål å styrke foreldrene i foreldrerollen. Dette gjøres ved å anerkjenne foreldrenes opplevelse av å være forelder og hjelpe dem til å støtte og anerkjenne barnets/barnas emosjonelle behov.

ANDERSSEN PSYKOLOGTJENESTER AS

ORG.NR:
924898704

TELEFON:
90207363

E-POST: aase@anderssenpsykologtjenester.no
BESØKSADRESSE:
Neptunvegen 1, 7652 VERDAL

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Anderssen psykologtjenester AS tilbyr samtaler over nett og i egne lokaler i Verdal.
ÅPNINGSTIDER: Mandag 16.15- 20:00 eller etter avtale.