Par-sjekk

Ta temperaturen på parforholdet og få ny inspirasjon!

Bilde1

Hva er par-sjekk?

Par-sjekk gir innblikk i parforholdets styrker og utfordringer som typisk oppstår når man bor sammen over tid. Formålet med Par-sjekk er å styrke og vedlikeholde parforholdet i tide og over tid.

Hvorfor par-sjekk?

Gi parforholdet den oppmerksomheten det fortjener

Se potensialet og styrkene i parforholdet

Sette ord på tanker og følelser

Utvikle kommunikasjonen

Styrke nærhet og trygghet

Få felles forståelse og bli mer samkjørt

Forebygge konflikter og vanskeligheter

Få hjelp til å snakke om det som er vanskelig

Bilde2

Hvordan foregår par-sjekk?

Par-sjekk består av et online spørreskjema som besvares av paret individuelt. Deretter får paret to samtaler med Par-sjekk veileder.

I den første samtalen kartlegges parets styrker og ressurser samt at en utforsker hvordan bekymringer og utfordringer oppleves i parforholdet.

I den andre samtalen arbeides det med å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte.

Paret får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Bilde3

Utviklet av:

center-for-familieudvikling

Rettighetshavere i Norge:

modum-bad-logo kopi